Het is nog niet eens zo heel lang geleden, en in sommige bedrijven nog steeds aan de orde van de dag, dat er over thuiswerken een beetje besmuikt werd gedaan. Thuiswerken, dat was in de ogen van velen een ander woord voor een dagje thuis hangen in de baas zijn tijd. Lang niet alle bedrijven stonden het toe, en kreeg je het als medewerker wel voor elkaar, dan werd die thuiswerkdag (zeker als je er iedere week eentje wilde) echt als een gunst gezien van de werkgever. Want het was tenslotte toch een dag waarop een medewerker niet op kantoor was, en ze dus eigenlijk niet zo veel aan je hadden. Tegenwoordig wordt er in de meeste bedrijven heel anders tegen thuiswerken aangekeken, en is er niet zelden een beleid waarin er van de medewerkers verwacht wordt bijvoorbeeld minimaal één dag in de week niet op kantoor te komen. Waar komt deze verandering vandaan?

Er kan steeds meer thuis

Om nu te zeggen dat thuiswerkers twintig jaar geleden niet productief waren, en een thuiswerkdag inderdaad als een verkapte vrije dag zagen, dat gaat te ver. Het overgrote deel van de mensen werkten thuis toen ook al zo goed als ze konden. Thuiswerkdagen werden niet zelden gebruikt om even, ongestoord, aan een document te werken, bijvoorbeeld. 

Feit is echter wel dat er destijds veel minder vanuit huis gedaan kon worden dan nu het geval was. We maakten gebruik van het internet, maar veel verder dan elkaar mailen kwamen we op de meeste werkvloeren nog niet. In sneltreinvaart is daar echter verandering in gekomen. Er zijn binnen bedrijven steeds meer toepassingen gekomen die je eigenlijk vanaf iedere mogelijke plek, dus ook thuis, kunt gebruiken. Bedrijven gebruiken Microsoft Power Platform om tools te bouwen die processen waar we vroeger nog papier voor nodig hadden, en voor op kantoor moesten zijn, een stuk makkelijker maken. Verlof aanvragen doe je bijvoorbeeld gewoon digitaal. En doordat steeds meer bedrijven gebruik maken van passwordless werken, is inloggen vanuit huis voor medewerkers ook steeds makkelijker geworden; daar hoeven ze zelfs geen wachtwoord meer voor te onthouden.

Bedrijven zien de voordelen ervan in

Steeds meer bedrijven erkennen dat medewerkers thuis ook productief kunnen zijn, en kijken niet meer op van een verzoek om thuis te werken. Sterker nog: vaak wordt het zelfs gestimuleerd. Er blijken namelijk ook veel voordelen aan te zitten. Medewerkers waarderen het, waardoor zij gemotiveerder aan het werk zijn, en zich meer vrijgelaten voelen. Maar het is inmiddels ook duidelijk dat structureel thuiswerken een kostenbesparing op kan leveren. Als nooit alle medewerkers tegelijk op kantoor aanwezig zijn, kan er worden gewerkt vanuit een kleiner gebouw, om maar eens wat te noemen. En dat kan jaarlijks een forse besparing opleveren, die zelfs de meest sceptische werkgever niet zelden over de streep kan trekken.

Misschien vind je dit ook leuk...

Populaire Artikelen